IARU R1 - Shaping the future

“Shaping the future of Amateur Radio” – et initiativ fra IARU Region 1

IARU Region har tatt initiativ til et prosjekt kalt «Shaping the future of Amateur Radio». Prosjektet er et resultat av en ukelang workshop i oktober 2021. Over 50 land og 100 radioamatører deltok i workshopen. Den identifiserte åtte strategiske mål og disse danner grunnlaget for det videre arbeidet. Sju arbeidsgrupper ble etablert for å arbeide med disse målene og vurdere hva som ville være nødvendig for å revitalisere amatørradio og gjøre det aktuelt for nåværende og kommende generasjoner.

De frivillige arbeidsgruppene har lagt ned mye tid, og deres arbeid er sammenfattet i seks prioriterte områder:

  • Etablere et PR-program for å fremme amatørradio
  • Bli anerkjent som samfunnsnyttig
  • Etablere og opprettholde forbindelser med andre interessegrupper
  • Videreutdanning og selvutvikling for radioamatører
  • Utvide det tekniske fokuset til å inkludere nye teknologier
  • Implementere amatørradio i offentlig utdanning

“Vi er svært takknemlig for arbeidet som er utført av medlemmene i de første syv arbeidsgruppene”, sa IARU Region 1-president Sylvain Azarian F4GKR. “Vi har et godt grunnlag for å ta kampanjen videre og inviterer nå radioamatører til å stå frem og hjelpe oss med den store oppgaven som ligger foran oss. Her har du en mulighet til å bidra konstruktivt til radioamatør med din ekspertise og erfaring.”

Hvorfor må vi endre fremtidens oppfatning av amatørradio, og forme denne på en annen måte en gårsdagens og dagens oppfatning?

Man kan ikke benekte at amatørradio er en fascinerende hobby som har tålt tidens tann. Men verden rundt oss har endret seg, og den endrer seg raskt. Nye teknologier utvikles raskere og erstattes med nyere og mer avanserte teknologier raskere enn noen gang før. Amatørradio er ikke immun mot dette. Et eksempel på dette er selvbygging. Komponenter blir mindre og mindre til det punktet hvor maskinplassering er den eneste måten å fylle et kretskort på. Betyr dette at selvbyggingen er død? Langt ifra, det har bare endret måten vi gjør ting på. I den kommersielle verden kalles det systemdesign. Radioamatører gjør det samme, konstruerer ved å designe systemer og bygge dem med individuelle moduler bygget av maskiner. Vi designer, utvikler og bygger fortsatt, bare på en annen måte.

Mens DXing og konkurranser alltid vil være en del av amatørradio, vil måten vi gjør det på være i utvikling. Der AM i tidligere tider ble erstattet av SSB, ser vi nå fremveksten av digital tale og digital modes som FT8 og mange nye varianter.

Amatørradio, som alt annet i våre daglige liv, må følge med i tiden. Det inkluderer konstant utvikling, samt utvide horisonten slik at amatørradio vil forbli attraktiv for den eldre generasjonen, men også imøtekomme forventningene til de yngre og fremtidige generasjoner. Dagens ungdom er fremtidens radioamatører!

IARU trenger din hjelp til å forme amatørradioens fremtid. Det er ikke tilstrekkelig med støtte fra de nasjonale foreningene eller styrene i de lokale gruppene. Her trengs bidrag fra enkeltpersoner med lidenskap for amatørradio og teknologi, som kan dele sin ekspertise og kunnskap i å utvikle programmer og prosjekter og åpne dører til andre samarbeidspartnere som vil hjelpe oss sikre en innovativ fremtid for amatørradio. Sammen får vi det til!

Vil du lære mer om prosjektet kan du gå inn på www.iaru-r1.org og klikke på “Shaping the Future”.

IARU Region 1 har publisert denne videoen på sin YouTube-kanal:

Du kan også kontakte IARU Region 1 for mer informasjon. Bruk e-postadressen secretary@iaru-r1.org


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.