Kraftgate i Øverbymarke ved Gjøvik. Foto.
Kraftgate i Øverbymarka ved Gjøvik. Originalfoto: Øyvind Holmstad, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

E-post med informasjon er sendt ut til gruppene. Søknadsfristen nærmer seg raskt, så hvis din gruppe faller inn under ordningen og ikke har søkt enda må dere skynde dere.

Søknadsfristen er 15. mars 2022 kl 13.00.

Hvem kan søke?

Strømområde N01, N02 og N05.

Tilskuddsordningen vil kun gjelde i kommuner i prisområdene N01, N02 og N05 som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember.

Det gjelder Norge sør for Sognefjorden og Dovre: Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, samt Vestland med unntak av kommunene Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Sunnfjord, Kinn, Gloppen, Stryn, Bremanger og Stad og Innlandet med unntak av Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå. I tillegg kommer Røros i Trøndelag. For kommunene Høyanger, Tynset, Sel og Folldal vil det være organisasjoner med strøm- og fjernvarmeutgifter i de delene av kommunene som ligger i prisområde N01 eller N05 som er støtteberettiget.

Grupper som skal søke må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hvor mye kan vi få i støtte?

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner beregnes etter faste satser som er om lag på samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne må oppgi kWt forbruk for desember og januar. Forbruk for januar vil bli brukt som grunnlag for å beregne støtte i februar og mars. Hvis søker kan dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kan kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.

Følgende støttesatser vil bli brukt for desember-mars:

  • Desember: 59 øre per kWt
  • Januar: 57 øre per kWt
  • Februar: 38 øre per kWt
  • Mars: 66 øre per kWt

Hva trenger vi for å søke?

Når dere skal søke blir dere bedt om å oppgi:

  • Navn på organisasjonen
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktinformasjon
  • Kontonummer
  • KWt forbruk desember og januar
  • Kommentarfelt
  • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember 2021 og januar 2022som vedlegg

Hvordan søker vi?

Dere kan søke direkte hos kommunen, eller via Lotteritilsynets nettsider.

Dersom en gruppe er registrert i én kommune og har kostnader knyttet til anlegg, lokaler, etc. i en annen kommune må de søke i den kommunen der gruppen har kostnadene. Det vil ikke være mulig å levere disse søknadene via det nasjonale søknadsskjemaet. De grupper dette gjelder må sende en søknad med samme informasjon som listet opp over direkte til kommunen der de aktuelle anleggene ligger.

Hvem kan vi kontakte dersom vi har spørsmål?

Dersom dere har spørsmål knyttet til hvordan dere kan søke eller hvordan det går med behandlingen av søknaden må dere ta kontakt med kommunen der organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene.

Mer informasjon om ordningen finnes på Regjeringen.no


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.