WRC-23

WRC-23: Løsning vedrørende restriksjoner på 23 cm

På WRC-23 (World Radio Conference 2023) har vi nettopp fått gjennom løsningen på 9.1b i WRC-2023 Plenary. Det betyr at de har kommet til en løsning om ytterligere restriksjoner på vår bruk av 1240-1300 MHz (23 cm) for å beskytte radionavigasjonstjenesten og da spesielt Galileo. Vi har unngått at dette blir et krav, det er nå bare en anbefaling til landenes teleadministrasjoner. Det er løsning vi fint kan leve med og en absolutt seier for alle utenfor Europa.

IARU har i sakens anledning lagt ut denne pressemeldingen:

Anbefaling om AI 9.1b godkjent på WRC-23

Verdens Radiokommunikasjonskonferanse (WRC) arrangert av Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) begynte 20. november og fortsetter til 15. desember 2023 i Dubai, De forente arabiske emirater. Konferansen har som formål å gjennomgå spektrumsrelaterte saker knyttet til de internasjonale radioreglementene. WRC holdes hvert tredje til fjerde år og inkluderer tildelinger for amatør- og amatørsatellittjenester.

Agendaen for saker som skal gjennomgås under WRC denne gangen ble fastsatt ved avslutningen av forrige konferanse i 2019. Av primær betydning for amatør- og amatørsatellittjenestene er agendapunkt 9.1b, som tar for seg amatørstjenestens bruk av 23 cm-båndet og samtidig frekvensbruk av flere radionavigasjonssatellittsystemer (RNSS) i 1240–1300 MHz-båndet.

IARUs arbeid begynte for fire år siden med forberedende studier i ITU-R for å adressere dette agendapunktet, og det har endelig nådd sin avslutning. Vår samlede deltakelse i ITU-R-arbeidsgrupper, studiegrupper og forberedende møter for WRC sørget for at amatørtjenestene ble tilstrekkelig representert under utviklingen av to publiserte ITU-R-rapporter, M.2513 og M.2532. Disse ble fulgt opp av en ITU-R-anbefaling, M.2164, som dannet grunnlaget for diskusjonene på WRC-23.

Under WRC-23-drøftelsene ble det inntatt tydelige standpunkter av alle involverte parter. Resultatet er et solid støttet kompromiss for en fotnote i radioreglementet angående operasjonen av amatør- og amatørsatellittjenester i 1240–1300 MHz-området. Fotnoten minner administrasjonene og amatørene om nødvendigheten av å beskytte RNSS mot interferens og gir veiledning til administrasjonene for å tillate begge tjenestene å fortsette operasjonen i denne delen av spekteret. Kompromisset ble formelt vedtatt av plenarmøtet 8. desember og er ikke gjenstand for ytterligere vurdering i løpet av den siste uken av WRC. IARU-teamet fortsetter sitt arbeid med andre WRC-saker, inkludert utvikling av dagsordener for fremtidige konferanser.

IARU-president Tim Ellam, VE6SH, bemerket: “Dette er et veldig godt resultat for amatørtjenestene. Avgjørelsen som ble nådd på WRC-23 angående dette agenda-punktet gjør ingen endringer i tildelingstabellen eller inkorporerer M.2164 i radioreglementet. Tillegg av en fotnote som gir veiledning til administrasjoner i tilfelle interferens med RNSS er et godt regulatorisk resultat for amatører og primærbrukere av dette båndet.”

WRC også enig i å oppheve Resolusjon 774, som avslutter saken og oppfyller agendapunktet.

På WRC-23 ble denne fotnoten til Radioreglementet vedtatt:

5.A91B Administrasjoner som autoriserer bruk av amatør- og amatørsatellittjenestene i frekvensbåndet 1240-1300 MHz, eller deler av det, skal sørge for at amatør- og amatørsatellittjenestene ikke forårsaker skadelig interferens med radionavigasjonssatellittjenestemottakere (space-to-Earth) i samsvar med Nr. 5.29 (se den nyeste versjonen av Anbefaling ITU-R M.2164). Den autoriserende administrasjonen, ved mottak av en rapport om skadelig interferens forårsaket av en stasjon i amatør- eller amatørsatellittjenestene, skal iverksette alle nødvendige tiltak for å raskt eliminere slik interferens. (WRC‑23).


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.