Foto: Knut Ole Petersen, LA9FOA

NRRL Sambandstjenesten

Amatørradio er mye brukt over hele verden som nødsamband ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler. NRRL Sambandstjenesten er norske radioamatørers organisering av nødsamband i kriser og redning, med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Fordelen med amatørradio et at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband.  Vi kan operere på mange forskjellige frekvenser med forskjellig rekkevidde slik at det alltid finnes en mulighet for å opprette toveis kommunikasjon.

Vi utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap, samtidig organiserer vi beredskap for myndighetene gjennom kontakt med sentrale og lokale politimyndigheter, fylker og kommuner. Våre tjenester er fordelt i de tre områdene krisesamband, redningssamband og øvrige sambandsoppdrag.