Redningssamband

Redningssamband leveres som kommunikasjonsstøtte til myndigheter og andre organisasjoner ved redningsoppdrag. Sambandstjenestens redningssamband omfatter radiosamband lokalt og i felt, sporingstjeneste ved bruk av radioamatørenes karttjeneste samt teknisk sporing, peiling og signalanalyse.

Vi bidrar når det kan oppstå behov for støtte, utstyr, planlegging og gjennomføring av radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer er utilgjengelig.

Karttjeneste og sporing

Vi bistår med tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte organisasjoner og etater. Vi bruker eget utstyr som er uavhengig av infrastruktur og dermed virker uten forbindelse med internett. Hver ressurs utstyres med en radio- eller mobilbasert tracker, og sporloggen kan presenteres i eget eller andre kartsystemer.

Vi har utviklet et eget kartsystem som kan vise hvor for eksempel søkelag, hundeførere, fly og biler befinner seg under søk- og redningsaksjoner, Polaric Server. Polaric Server gir visning av de ulike ressursene på et felles kartsystem for alle organisasjonene som deltar. Systemet kan raskt settes opp lokalt og kan ved behov benyttes uten internettforbindelse.

Sambandsstøtte

Medlemmer i NRRL Sambandstjenesten er personer med stor radioteknisk kompetanse. Vi kan bidra med å etablere samband i områder med dårlig eller manglende dekning. Dette gjør vi ved hjelp av repeatere for Nødnett eller repeatere for digital eller analog VHF/UHF. Vi kan også bidra til å etablere samband mellom organisasjoner, bidra som sambandsoperatører for de ulike organisasjonene og forestå logging.

Vi kan etablere punkt-til-punkt-samband over relativt store avstander uten bruk offentlig infrastruktur for å dekke et stort aksjonsområde, eller etablere samband til andre områder eller landsdeler.

Samband lokalt/regionalt

Vi kan bidra med å etablere samband internt på skadested, og mellom skadested og LRS. Ved bortfall av offentlig infrastruktur eller ved trussel om bortfall kan vi etablere kommunikasjon mellom for eksempel LRS og HRS.

Internettforbindelse

Vi kan bidra med internett i KO. Vi har mobilt bredbånd fra ulike leverandører og bruker ekstra antenner, slik at vi i mange tilfeller kan skaffe internettforbindelse i KO også ved vanskelige forhold.

Beredskap

Vi kan rykke ut som en frivillig ressurs for redningstjenesten dersom det er ønskelig, på lik linje med andre frivillige redningsorganisasjoner.

Vi har rutiner for varsling og organisering ved utfall av infrastruktur.

Ta kontakt med nærmeste sambandsgruppe, så skreddersyr vi beredskapsplaner tilpasset det lokale behovet.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.