Krisesamband

Krisesamband leveres ved ekom-utfall, ved ekstremvær og andre katastrofer, samt i områder uten etablert telekommunikasjon og lignende. Sambandstjenestens krisesamband omfatter radiosamband globalt, regionalt og lokalt, samt e-post over radio ved bruk av radioamatørenes og globale Winlink-infrastruktur.

Flom, skred og ekstremvær er hendelser som har rammet Norge de siste årene. Slike hendelser kan medføre store ødeleggelser og sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med vårt eget utstyr kan vi opprette samband og kommunikasjon mellom det rammede området og myndigheter og hjelpeorganisasjoner.

Vi har rutiner for varsling og organisering ved utfall av infrastruktur. Det er direktorater, fylkesmenn, kommuner, HRS og LRS som prioriteter hvilke oppgaver NRRL Sambandstjenesten skal utføre i en krisesituasjon, i henhold til myndighetenes generelle prioriteringer av ressurser.

Samband lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi kan bidra med radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, Nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer er truet eller faller ut. Vi kan bidra med å etablere samband i et lite område, mellom to eller flere områder eller kombinasjoner av disse. Ved bortfall av offentlig infrastruktur eller ved trussel om bortfall, kan vi for eksempel etablere kommunikasjon mellom LRS og HRS eller mellom kommuner og fylker til HRS og andre aktører.

E-post over radio

Vi kan sende og motta e-post fra steder selv uten forbindelse til internett. Det gjør vi ved hjelp av radio. Vi har mange tilkoblingspunkter i Norge, Norden og i Europa som vi lett kan bruke fra Norge. Det finnes også tilkoblingspunkter i Nord-Amerika, Afrika, Asia og Australia. Dette gjør at du kan få sendt og mottatt e-post også til/fra eksterne e-postadresserr. Med Winlink kan det settes opp forbindelser helt uavhengig av infrastruktur, slik at man alltid kan få forbindelse mellom to punkter via e-post.

Ressurs i radiotekniske spørsmål

Våre mannskaper er personer med stor radioteknisk kompetanse og vi vil være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål. Som et ledd i dette kjører vi blant annet kurs i Nødnett for andre organisasjoner.

Ta kontakt med nærmeste sambandsgruppe, så skreddersyr vi beredskapsplaner tilpasset det lokale behovet.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.