Forskningsrådet

NRRLs Forskningsrådsfinansierte prosjekt for utvikling av lærestoff og en forenklet lisensklasse

Sommeren 2021 fikk NRRL tildelt 700 000 kroner fra Forskningsrådet som støtte til et toårig prosjekt for å utvikle lærestoff og aktiviteter for amatørradio med ungdom som målgruppe. Universitetet i Oslo har også gått inn med støtte i form av arbeidstid for professor Torbjørn Skauli, LA4ZCA, som leder prosjektet.

En del av dette prosjektet er å støtte Nkom i utvikling av en forenklet lisensklasse, en såkalt “entry level licence”. Tanken er at pensum til lisensprøven for denne lisensklassen kan passes inn i valgbare fag i ungdomsskolen eller videregående skolen. Dette kan bidra til å vise unge vei inn i tekniske og realfaglige utdanninger. Den overordnede målsettingen med prosjektet er å bidra til økt samfunnsnytte av amatørradio. Dette vil også bidra til å revitalisere hobbyen og styrke NRRL.

Prosjektet skal utvikle lærestoff for den nye lisensklassen, og også for dagens. Dette materiellet vil bli gjort gratis tilgjengelig på nett. Målet er å gjøre det enkelt for alle å lære det de trenger for å bestå lisensprøven og komme i gang med amatørradio. Lærestoffet kan brukes i skolen, i kurs i regi av NRRLs grupper, eller til selvstudium. Prosjektet vil utvikle veiledninger til aktiviteter som bruker radioteknikk på ulike måter, inklusiv aktiviteter som ikke krever lisens, for å hjelpe folk å komme i gang. Ikke minst skal prosjektet bidra til å gjøre amatørradio bedre kjent og mer tilgjengelig for ungdom og andre interesserte.

Prosjektet skal være ferdig i løpet av sommeren 2023. Arbeidet drives først og fremst på frivillig basis av en gruppe med god representasjon fra NRRL, men også med medlemmer fra undervisningssektoren og fagmiljøer som arbeider med radio. De som måtte ønske å være med på arbeidet er velkommen til å ta kontakt.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.