ITU - Den internasjonale telekommunikasjonsunionen.

ITU-R WP5A Møterapport

Det siste møtet i ITU-R WP5A ble avsluttet 2. juni 2022, hvor IARU var representert ved Ole Garpestad (LA2RR – ITU Lead) og Barry Lewis (G4SJH – WRC23 AI9.1b Lead).

ITU-R WP5A er en arbeidsgruppe ved ITU som blant annet tar for seg temaer knyttet til amatør- og amatørsatellitt-tjenester, og som er ansvarlig for å utarbeide rapporten til det konferanseforberedende møtet (CPM), om agendapunkt 9.1(b).

Dette agendapunktet sørger for en “gjennomgang av amatørtjenesten og amatørsatellitt-tildelingene i frekvensbåndet 1 240-1 300 MHz, for å avgjøre om ytterligere tiltak er nødvendig for å sikre beskyttelse av radionavigasjonssatellitt-tjenesten (rom-til-jord) som opererer i samme bånd, i samsvar med resolusjon 774 (WRC 19)”

CPM-rapporten vil danne grunnlaget for behandlingen av dette spørsmålet på WRC-23 neste år.

Ved avslutningen av det nylige WP5A-møtet ble det utarbeidet et utkast til anbefaling som vil gi retningslinjer til administrasjoner for å sikre beskyttelsen av RNSS-primærallokeringen fra sekundære amatør- og amatørsatellitt-tjenester.

Utkastet til anbefaling vil være det viktigste elementet i WP5A-arbeidet fremover for amatør- og amatørsatellitt-tjenester i 23 cm-båndet. Arbeidsdokumentet inneholder en rekke forslag til ulike begrensninger på amatørbruk av båndet, inkludert sendereffektbegrensninger. Svært lave effektnivåer er foreslått for store deler av båndet (100 % i ett tilfelle). Forslagene identifiserer også mulige frekvensbåndbruksbegrensninger for bredbåndsapplikasjoner (for eksempel ATV), smalbåndsapplikasjoner og amatørsatellitt-tjenester i 1 260-1 270 MHz.

En fullstendig rapport fra WP5A-møtet finner du her: https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2022/06/Report-from-WP5A_June-2022-FINAL.pdf

Ingen av disse forslagene er vedtatt pr. i dag, og arbeidet vil fortsette på neste møte i WP5A. IARU vil arbeide for å minimere begrensningene for amatørradioaktiviteter og fortsette å arbeide for endringer i utkastet til anbefalinger gjennom ITU-prosessen, men som sekundærbrukere bør vi radioamatører være innforstått med behovet for å beskytte «Radionavigation Satellite Service» (RNSS), som har mange brukere og flere tilknyttede industriapplikasjoner (som autonome kjøretøy). Grunnet dette vil nok sluttresultatet bli enkelte restriksjoner på vår bruk av 23 cm-båndet


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.