Foto: abietams/Pixabay.com

Plan for toner for åpning av norske reléstasjoner

NRRLs hovedstyre vedtok den 14. juni en ny plan for toner brukt i forbindelse med åpning av reléstasjoner i Norge. Planen er utarbeidet av NRRLs repeatermanager LB9RE Håvard. HQ oppfordrer alle repeateransvarlige om å planlegge og iverksette den nye planen, så snart det måtte være praktisk mulig, og innen utløpet av 2023.

Åpning av radioamatørenes reléstasjoner skal skje ved en tilsiktet handling og ikke ved tilfeldig interferens fra andre stasjoner eller andre tilfeldige forhold. Derfor er alle reléstasjoner pålagt å ha en logikk som krever mottak av en tone på riktig angitt frekvens for å kunne aktivere senderen.

Det har over tid kommet flere innspill for å endre og forenkle åpningen av reléstasjoner i Norge. Det har lenge vært benyttet en landsomfattende 1750 Hz tone som frekvens for dette, med stort sett gode resultater. Etterhvert har det blitt mer vanlig å benytte CTCSS etc., eller subtoner. Reléstasjoner med innebygd logikk har ofte ikke 1750 Hz tonedekoder og valget faller da oftest på bruk av CTCSS og andre subtoner. Siden det er mange subtoner å velge i, har det vært fristende å kunne velge si egen, eller en egen for et område eller region av landet.

Valg av sende- og mottaksfrekvenser for reléstasjoner er styrt av at stasjoner på samme frekvens primært ikke skal overlappe hverandre. Dette kan noen steder være uunngåelig, men vil ved frekvenstildelingen holdes på et minimum der brukerne oftest oppholder seg. Dersom man befinner seg i høyden, eller på fjellet, vil dette noen ganger ikke være til å unngå.

 I spesielle tilfeller kan det likevel være nødvendig å endre en tone til et alternativt valg for å unngå konflikter under vanlig bruk av stasjonene. Dette gjelder også ved konflikter med stasjoner i nabolandene.

En frekvensplan for hele landet kan derfor forenkles slik at det vil være lett å finne aktuell tone for åpning av våre reléstasjoner. Den gamle regionoppdelingen vil med dette ikke gjelde lengre. Det kan benyttes enten Tone, CTCSS, DTMF, eller en kombinasjon av disse.

Frekvensplan for hele landet:

  • Tone: 1750
  • CTCSS-1: 123,0
  • CTCSS-2: 203,5
  • DTMF-1: *
  • DTMF-2: A
  • DCS-1: 125
  • DCS-2: 205

Dette vil oppleves som en betydelig endring for de som i dag benytter CTCSS, DTMF og DCS. Det vil ta noe tid å innføre dette på alle stasjoner og derfor er det satt et fleksibelt mål om å innføre dette senest i løpet av neste år, 2023.

Forhåpentligvis vil denne endringen gjøre det mye lettere å benytte våre mange reléstasjoner rundtomkring i hele landet.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.