Lisensprøve

Fremgangsmåte ved avleggelse av prøve:

  • Kursansvarlige i gruppene sørger for avtale med den lokale eksamensvakt om prøvetidspunkt, eventuelt må kandidaten selv ta kontakt med den eksamensvakt som passer best geografisk og avtale prøvetidspunkt.
  • Før prøve kan avlegges må eksamensvakten melde fra til NRRLs kontor om antall kandidater og be om å få tilsendt riktig antall prøvesett. Eksamensvakten er ansvarlig for at prøven gjennomføres i henhold til regelverket.
  • Kandidaten må legitimere seg overfor eksamensvakten.
  • Prøven avlegges. Kun enkel (ikke programmerbar) kalkulator er tillatt hjelpemiddel. Kandidater med lesevansker/dysleksi samt blinde/svaksynte kan få hjelp til opplesning av spørsmål og svaralternativene. Dette må avtales med NRRL på forhånd.
  • Avlagt prøve, inkludert ferdig utfylt “Søknad om radioamatørlisens”, undertegnet av både kandidaten (og eventuelt foresatt) og eksamensvakten sendes av eksamensvakten til NRRLs kontor. Avlagt prøve sendes NRRL, Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo.
  • NRRL sørger for sensur av avlagte prøver.
  • For kandidater som består prøven vil NRRL oversende resultatet/søknadsskjemaet til Nkom, med forslag til kallesignal. Nkom utsteder så selve lisensen, og krever inn lisensavgiften (p.t. kr 2.000,-).

Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.