Regler for Nasjonal Fieldday

Regler for Nasjonal Fieldday 2024

Formål

 • å fremme rekruttering av nye radioamatører og medlemmer av NRRL, og styrke samarbeidet mellom norske radioamatører.
 • å gi norske radioamatører trening i å operere portable stasjoner uavhengig av nettspenning fra det offentlige el-nett og permanente antenner.

Generelle regler

Tid: Lørdag 7. september 2024 kl. 1300 UTC til søndag 8. september 2024 kl. 1300 UTC. (Første hele helg i september.)

Alle sendere og mottakere må opereres fra samme QTH innenfor en radius av 500m.

Antall antenner er ubegrenset. Antennen(e) må rigges til spesielt for NFD.

Alle sendere og mottakere som inngår i stasjonen skal plasseres innenfor en sirkel med radius 500 meter. Radioutstyr og annet materiell (f. eks. campingvogn, telt etc.) må ikke bringes inn i området før tidligst 72 timer før NFD starter. Det må ikke arbeides i området før tidligst 24 timer før start.

Klasser

Hovedklasse A: Multi Operator

Må ha minimum 2 lisensierte radioamatører som operatører. Ulisensierte personer kan tillates å operere og føre logg under den forutsetning at det skjer under full kontroll av ansvarlig radioamatør.

Alle sendere skal benytte samme kallesignal.

Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Antennen(e) må være satt opp for anledningen.

Klasse A1: Høy effekt (Alle bånd eller Enkeltbånd):
Det er ingen effektbegrensning utover lisensbestemmelsene.

Klasse A2: Lav effekt (Alle bånd eller Enkeltbånd):
Total utgangseffekt må ikke overstige 100 watt.

Klasse A3: QRP (Alle bånd eller Enkeltbånd):
Total utgangseffekt må ikke overstige 5 watt.

Hovedklasse B: Singel Operator

Kan kun ha 1 lisensiert radioamatør. Kan motta hjelp til å føre logg, men ikke til å operere.

Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Antennen(e) må være satt opp for anledningen.

Klasse B1: Høy effekt (Alle bånd eller Enkeltbånd):
Det er ingen effektbegrensning utover lisensbestemmelsene.

Klasse B2: Lav effekt (Alle bånd eller Enkeltbånd):
Total utgangseffekt må ikke overstige 100 watt.

Klasse B3: QRP (Alle bånd eller Enkeltbånd):
Total utgangseffekt må ikke overstige 5 watt.

Underkategorier:

A Bygning: Stasjonen tillates å stå inne i en fast bygning (hytte, hus, låve, gapahuk eller tilsvarende.), nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

B Camping: Stasjonen tillates å stå inne i en flyttbar vogn (campingvogn, campingbil, bil, båt eller tilsvarende.), nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

C Telt: Stasjonen tillates å stå inne i et telt (Telt, partytelt eller tilsvarende.), nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

D Utendørs: Stasjonen tillates kun å være under tarp eller presenning, nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Eksempel:

Dersom en multi operator stasjon har flere stasjoner, plassert i f.eks. en hytte, en campingvogn og et telt, havner den i underkategori A.

Dersom multi operator stasjon f.eks. bruker en campingvogn og et telt, havner den i underkategori B osv…)

Eksempel:

 • Dersom en stasjon er enkeltoperatør og kjører 100 watt fra en hytte blir deltakerklassen: B2A.
 • Dersom en stasjon er gruppe og kjører 1000 watt fra 2 telt, mens deltakerne sover i en nærliggende hytte blir deltakerklassen: A1C.

Merk at det er plasseringen av radiostasjonen som avgjør hvilken underkategori man havner i.

Multi Operator og Singel Operator konkurrerer mot andre stasjoner i samme hovedklasse. Hver hovedklasse blir delt inn følgende:

 • Hovedklasse (alle grupper eller alle enkeltoperatører).
 • Hovedklasse og effektklasse. (Høy effekt, lav effekt eller QRP.)
 • Hovedklasse og underkategori. (Bygning , Camping, Telt eller Utendørs.)

Kallesignal

Stasjoner i alle klasser bruker kallesignal etterfulgt av /P på alle modi unntatt som listet nedenfor:

 • På telefoni skal PORTABLE brukes.
 • På digimode (FT-8, FT-4 osv.) kan /P sløyfes da blant annet WSJT-X får problemer i QSO’er med 2 lange kallesignaler.

Kalling

CQ FD kan brukes på alle mode. På telefoni kan CQ FIELD DAY benyttes. Ved bruk av digimode (FT-8, FT-4 osv.) eller lignende brukes vanlig kalleprosedyre for det gjeldene mode.

Melding

RS(T) etterfulgt av serienummer som starter med 001. Det benyttes egen nummerserie for hver rigg, uansett bånd og mode.

Unntak:
Ved bruk av digimode (FT-8, FT-4 osv.) logges rapport som er utvekslet (f.eks. lokator og signalstyrke).

Hvis stasjonen man kontakter ikke sender serienummer, logges kontakten med 001.

Klasse A: Felles nummerserie kan brukes hvis man har synkronisert logg.

Bånd og mode

Følgende HF-bånd kan benyttes: 1,8; 3,5; 5; 7; 14; 21; 28. (160m-80m-60m-40m-20m-15m-10m). Lisensbestemmelsene vedrørende bruk av båndene og IARU region 1s båndplan skal overholdes.

Foretrukne contest segmenter iht. IARU R1 Båndplan:
CW: 3510-3560 kHz, 7000-7040 og 14000-14060 kHz.
Interkontinental trafikk har prioritet i området: 3500-3510 kHz.
Telefoni: 3600-3650 kHz, 3700-3775 kHz og 14125-14300 kHz.
Interkontinental trafikk har prioritet i området 3775-3800 kHz.

60m kontakter

CW: 5305 – 5315 kHz
DIGITAL: 5350 – 5360 kHz
USB: 5375 – 5394 kHz

Det er tre modes: CW, SSB, og DIGIMODE.

Til DIGIMODE regnes alt som ikke er enten telefoni eller telegrafi. Dette gjelder for eksempel RTTY, PSK31 og FT8.

Crossmode-kontakter er ikke tillatt.

For 6m til mikrobølge skal det føres egen logg som legges ved samlearket og poeng regnes under punkt 10.

Poeng og multiplikator for HF QSO’er

QSO med:

 • Faste stasjoner i Europa (inkl. Norge): 1 poeng
 • Faste stasjoner DX: 2 poeng
 • Portable/mobile stasjoner i Europa (inkl. Norge): 3 poeng
 • Portable/mobile stasjoner DX: 4 poeng

Hvert DXCC-land (inkl. Norge) og hver av de tre modi (CW, SSB, Digimode) gir multiplikator. F. eks: Om man kjører DL på 20 m SSB, 20 m CW og 40 m SSB gir dette tre multiplikatorer. En stasjon må bare kontaktes én gang per bånd og per mode.

Poeng og multiplikator for VHF/UHF/SHF-aktivitet

For direkte kontakter: Hver QSO gir 1 poeng pr. km. I tillegg gis det en bonus på 500 poeng for hver kontaktet storrute (f.eks. JP52) på hvert bånd, uavhengig av mode. Hver stasjon gir bare poeng én gang pr. bånd.

For kontakter via relé-stasjoner: Hver QSO gir 1 poeng. Hver stasjon gir bare poeng én gang pr. bånd. Som bånd for relé-stasjoner regnes båndet man sender på.

For hver satellitt-QSO får man 1000 poeng for QSO via en lavbanesatellitt og 250 poeng for satellitt i geostasjonær bane. Som bånd for satellitt-QSO’er regnes opplink-båndet. Det føres vanlig elektronisk logg i Cabrillo som sendes inn sammen med samlearket.

Logg

Logger sendes inn elektronisk, til NRRLs nye logg-robot, som en ren Cabrillo fil.

N1MM og DX-log støtter NRRL Field Day, så det anbefales å bruke en av de to programmene til logging. Da kan loggen eksporteres direkte og poeng kan hentes ut. Det skal sendes inn en logg med alle kontakter og modes. Er det brukt flere stasjoner med hver sin logg, så skal alle loggene slås sammen og sorteres på dato og tid.

NB! Cabrillo logg er standard format.

Antall QSO poeng, multiplikator og total poengsum føres i samlearket.

Unntak:
Ved mindre enn 20 QSO’er kan loggen leveres skriftlig (avskrift, bilde eller scan av logg).

Poenggivende aktiviteter (bonuspoeng)

Rekrutter

En rekrutt er en person som ikke er radioamatør. På stasjoner som deltar i Klasse A kan rekrutter delta i operasjon og loggføring under tilsyn av ansvarlig radioamatør. Rekrutter delta i installasjon av rigg og
antenne.

Det gis 5 000 poeng for hver rekrutt som har deltatt i nevnte aktiviteter i minst 1 time. (Deltakelsen må være sammenhengende.)

Det gis 10 000 poeng for hver rekrutt som har deltatt i nevnte aktiviteter i til sammen minst 6 timer. (Deltakelsen behøver ikke å være sammenhengende.)

Rekruttperioden gjelder fra 24 timer før start til 6 timer etter slutt. (Fra fredag kl. 1500 UTC til søndag kl. 1900 UTC.

Hver rekrutt må ha deltatt i minst en QSO.

Rekruttens navn, postadresse og epostadresse skal fremgå i samlearket.

Man kan maksimalt få 50000 poeng for rekrutter.

Publikumsrettet aktivitet

Hvis det som en del av Field Day‐arrangementet arrangeres publikumsaktiviteter med offentlig annonsert program med minimum 3 timers varighet i løpet av Field Day‐helgen, gis det 10000 poeng. RPO kan ikke være en del av disse denne aktiviteten. Aktiviteten kan være minikurs i amatørradio, bygging av elektronikksett, prøv deg på morse, tegneaktiviteter for barn, prøv PMR‐radio, introduksjonsforedrag,
drop‐in for å prøve seg på lufta, fremvisning/demonstrasjon av utstyr fra og med Sambandstjenesten eller andre ting som kan engasjere besøkende i området hvor Field Day avholdes. Det må leveres dokumentasjon i form av beskrivelse med fotografier av aktiviteten som vedlegg til samlearket. Man kan kun få poeng for en aktivitet. Aktivitetsperioden gjelder fra 24 timer før start til 6 timer etter slutt. (Fra fredag kl. 1500 UTC til søndag kl. 1900 UTC.)

Radioorienteringsarrangement

Antall sendere skal være minst 3 og løypelengden skal være minst 1 km. Resultatlisten med navn, ev. kallesignal, beskrivelse av RO-løpet med løypa inntegnet på løpskartet, skal legges ved samleark 1. Det gis 10000 poeng for RPO-arrangement med minimum 3 deltakere.

Radioorienteringsarrangement kan arrangeres i perioden fra 24 timer før start til 6 timer etter slutt. (Fra fredag kl. 1500 UTC til søndag kl. 1900 UTC.)

Publisering i massemedia

Det gis følgende poeng for PR i massemedia i forbindelse med NFD:

 • Artikkel/innlegg i offentlig avis. 10000 poeng.
 • Intervju/program/innslag i offentlig radiokanal: 10000 poeng.
 • Intervju/program/innslag i offentlig TV-kanal: 10000 poeng.

Det må legges ved dokumentasjon for hvert innlegg det kreves poeng for. For avisdekning, skann inn avissiden(e) og send inn. For radio- og TV-dekning, send opptak i relevante videoformater. Om dette er upraktisk, ta kontakt med NRRL for avtale. Det gis poeng for hver avis, radio, og TV-kanal. Hvert medium gir kun én poengsum uansett antall innlegg.

Sted

Hvis NFD-stasjon opereres fra et sted der mange mennesker ferdes (park, plass, helgeåpent butikksenter, etc. min 100 mennesker i perioden) gis det 10000 poeng. Detaljert beskrivelse av QTH legges ved
samlearket.

Rapport fra NFD

Rapport fra NFD med sikte på publisering i «Amatørradio». Rapporten skal være på mellom 1/2 og 1 side, gjerne med bilder. Det tas forbehold om spalteplass, og forkortelse/redigering. Rapporten gir 10000 poeng. Rapporten legges ved som vedlegg ved innsending av logg og sendes direkte til redaktøren av Amatørradio bullen@nrrl.no.

Samleark

Samlearket skal inneholde følgende opplysninger og ha følgende vedlegg:

a) Kallesignal for stasjonen, og navn og adresse for lisenshaveren.

b) QTH og deltakerklasse (Hovedklasse/Effektklasse/Underkategori) for stasjonen, navn og kallesignal på ansvarshavende og alle operatører.

c) Kort beskrivelse av radioutrustning med kraftforsyning, antenne(r) og shacken(e) der riggen(e) var plassert.

d) Dokumentasjon for bonuspoeng.

e) Krav om VHF/UHF/SHF poengsum. Logg fra VHF/UHF/SHF aktivitet og IARU region 1 VHF Contest logg legges ved som Cabrillo format. Er det kjørt mindre enn 20 kontakter kan loggen føres opp i samlearket.

f) Krav om poeng og multiplikatorer for hvert HF-bånd.

g) Krav om total HF-poengsum:
Summen av alle poeng, multiplisert med summen av alle multiplikatorer på alle bånd og alle modi, blir total HF-poengsum. Logg legges ved som Cabrillo format. Er det kjørt mindre enn 20 kontakter kan loggen føres opp i samlearket.

Premiering

De tre beste deltakerne i hver klasse (A1, A2, A3, B1, B2, B3) får diplom.

Innsending

Samleark og logg sendes på e-post til fieldday@nrrl.no.

Ved spørsmål om logg og/eller samleark ta kontakt med NRRL før innsendingsfristen.

Logg og samleark må være innsendt innen 30. september 2024.


  Norsk Radio Relæ Liga
  Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
  Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
   
  Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
  Kontaktskjema

  © Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
  Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.