Fakta

 • + NRRL

  Norsk Radio Relæ Liga er radioamatørenes egen landsdekkende forening med et sekretariat, og ulike tillitsverv og funksjoner for å støtte radioamatørenes utøvelse av hobbyen og sikre våre interesser. NRRL har et godt samarbeid med myndigheter og Nkom. NRRL er radioamatørenes livsforsikring.

  • NRRL - Norsk Radio Relæ Liga
  • Radioamatørenes organisasjon i Norge
  • Stiftet i 1928
  • Organiserer i underkant av 2000 aktive radioamatører
  • Grupper fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord
  • Arbeider med å ivareta radioamatørenes interresser overfor myndigheter, andre organisasjoner og media
  • International Radio Amateur Radio Union, IARUs representant i Norge
  • Medlem av FORF - Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
 • + NRRL Sambandstjenesten

  Hvis strømmen har gått, telenettet er nede eller Nødnett mangler dekning, hva gjør man da? Jo, da kan NRRL Sambandstjenesten opprette et punkt til punkt samband over stor avstand, et nærsamband eller e-post over radio for offentlige myndigheter som trenger å utveksle informasjon og koordinere ressurser.

  NRRL Sambandstjenesten tilbyr en nyttig og øvd sambandstjeneste til samfunnet. Vi lever i en stadig mer digitalisert verden, og det viser seg å være sårbart. Av den grunn er velprøvde og analoge sambandsløsninger godt å ha som en reserve om alt annet svikter.

  Mange steder tilbyr NRRL Sambandstjenesten også sporingstjeneste ved lete- og redningsaksjoner. Det betyr å utstyre letepersonell og kjøretøy med sporingssendere, fange opp signalene og presentere dem på et kart for de som tar beslutninger og planlegger aksjonen. Det gir et sanntidsbilde av hva som skjer, og det gir sikkerhet for letemannskapet.

  • NRRL Sambandstjenesten utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap, samtidig organiserer vi beredskap for myndighetene gjennom kontakt med sentrale og lokale politimyndigheter, fylker og kommuner.
  • Amatørradio er mye brukt over hele verden som nødsamband ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler.
  • NRRL Sambandstjenesten er norske radioamatørers organisering av nødsamband i kriser og redning, med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet.
  • Fordelen med amatørradio et at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband. Vi kan operere på mange forskjellige frekvenser med forskjellig rekkevidde slik at det alltid finnes en mulighet for å opprette toveis kommunikasjon.
  • Våre tjenester er fordelt i de tre områdene krisesamband, redningssamband og sambandsoppdrag.
 • + Amatørradio

  Amatørradio er gøy! Vi har radioteknologi som vår hobby. En radioamatør har tatt eksamen hos Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og kan kommunisere med andre radioamatører rundt om i verden på ulike frekvenser og på ulike måter. Radioamatører kan konstruere og bygge sende- og lytteutstyr selv om man ønsker det.

  Hva er poenget? Kan man ikke bare bruke mobiltelefon eller internett til å kommunisere med andre? Jo, det kan man. Men, for en radioamatør ligger noe av drivkraften og tiltrekningskraften i hobbyen i det å kunne eksperimentere. Å finne ut av hva som går an å få til. Av den grunn er radioamatører gjerne teknisk interesserte personer, og det skjer stadig teknologiutvikling innen hobbyen. En radioamatør er ikke bare forbrukere av teknologi, men i noen tilfeller skaper.

  Hvorfor må man ha radioamatørlisens? Radiobølgene kjenner ingen landegrenser, og en radioamatør som sender på mange ulike frekvenser og kanskje med høy effekt, må vite hva han driver på med. Dette er en hobby der rammene er regulert av Nkom og internasjonale avtaler.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.