Ny relestasjon

Etablere ny ubemannet radioinstallasjon

Det er enighet mellom Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det ikke skal tildeles et eget kallesignal direkte til privatpersoner som måtte ønske å opprette relestasjon, node, gateway eller lignende. Imidlertid kan en radioamatørrelatert forening, klubb eller gruppe av personer søke om å få slik tildeling såfremt det er en lisensiert radioamatør som står som ansvarlig.

Det er ikke krav til at grupperingen eller den ansvarlige radioamatøren er tilknyttet NRRL, men det må på en plausibel måte kunne dokumenteres at foreningen, klubben eller gruppen faktisk finnes (f.eks registrert i Brønnøysundregisteret). Unntatt herfra er opprettelse av radiofyr (kontakt NRRLs Fyrmanager for detaljer).

Hvis du som radioamatør ønsker å etablere en ubemannet radioinstallasjon må det søkes om eget kallesignal for denne. Dette gjelder radiofyr, analog eller digital repeater (relestasjon), Internett Gateway, digipeatere (APRS), Igate (APRS), noder (Packet), osv. Husk at hver installasjon krever eget kallesignal. Untaket herfra er D-Star hvor bokstavene A, B og C nyttes som SSID avhengig av benyttet bånd.

Det er avsatt egne kallesignalserier for ubemannede radioinstallasjoner:

LA5AR – LA9ZR for analoge relestasjoner (FM eller FM med tillegg av DV, f.eks C4FM/Fusion eller FM/DMR)
LA1ARR – LA9ZRR (ekstra serie hvis LA5AR tom LA9ZR er oppbrukt)
LD1AA – LD9ZZ (basert på postnummer og stedsnavn) for rene digitale installasjoner (DV, APRS, Packet, osv)
LD1XA – LD1XJ kan tildeles midlertidig ifm test/utprøving, all bruk koordineres av manager
For radiofyr avtales passende kallesignal direkte med Fyrmanager.

Husk at disse kallesignal følger selve installasjonen. Det vil si at dersom en installasjon demonteres eller avvikles så frigis kallesignalet for ny tildeling.

Saksbehandling

Ansvarlig manager i NRRL saksbehandler søknader administrativt før de videresendes til Nkom for endelig avgjørelse og tildeling av godkjent kallesignal. Disse prosedyrer gjelder for alle norske ubemannede radioamatørinstallasjoner, uansett om du er medlem av NRRL, eller ikke.

Vær oppmerksom på at Nkom ønsker nøyaktig posisjon for installasjonen, og denne skal oppgis i grader, minutter og sekunder. For å hjelpe med å bestemme nøyaktig posisjon kan du benytte Norgeskart, og her velger du koordinatsystemet EU89 – Geografiske grader (Lat/Lon).

Søknad om opprettelse av Radiofyr behandles av NRRLs Fyrmanager. Søknad om opprettelse av andre ubemannede radioinstallasjoner behandles av NRRLs Repeatermanager. Ved godkjenning av søknad vil Nkom samtidig inkludere informasjon om søkers tidligere tildelinger, noe som gjøres for å få bekreftet tidligere registrerte opplysninger.

Nødvendige skjemaer finner du i skjemakatalogen under “Ubemannende installasjoner”


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.