Regler for QSL-managervirksomhet

Disse regler er vedtatt av IARU Region 1 konferansen i 1990 som retningslinjer for dem som vil være QSL-manager for DX-stasjoner. Reglene er oversatt til norsk og finnes i IARUs HF-manager’s Handbook.

  1. Enhver DX-stasjon som engasjerer en QSL-manager må forvisse seg om at det finnes muligheter for mottak og utsendelse av QSL-kort både direkte og via byrå.
  2. En QSL-manager må også besvare relevante SWL-rapporter.
  3. Enhver DX-stasjon som oppnevner QSL-manager må akseptere selv å være ansvarlig for managerens håndtering og prosedyrer.
  4. En QSL-manager skal svare direkte og innen rimelig tid på QSL-kort som er vedlagt tilstrekkelig midler (IRC) til å dekke utgiftene til porto og svarkonvolutt. Air Mail skal benyttes dersom tilstrekkelig porto er vedlagt.
  5. En QSL-manager skal ikke insistere på å få separate konvolutter/anmodninger for forskjellige QSOer eller stasjoner. De må etablere tilfredsstillende interne rutiner for å ivareta slike tilfeller.
  6. Tatt i betraktning at skrivefeil i forbindelse med angivelse av dato og tid kan forekomme, må QSL-manager foreta en rimelig grundig ettersøkning etter QSO som ikke umiddelbart kan finnes i loggen.
  7. SPESIELT: Det er uakseptabelt å forlange et visst antall IRC eller såkalte “green stamp” dersom et mindre antall ville være tilstrekkelig til å dekke utgiftene nevnt i pkt. 4. Det er uakseptabelt å returnere kort via byrå dersom de ble mottatt direkte med tilstrekkelig midler som definert i pkt. 4.
  8. Det må ikke settes noen tidsbegrensning for å be om QSL-kort. Gamle logger bør oversendes relevante DX-klubber når QSL-manager ikke lenger ønsker å oppbevare dem.

Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.