Om QSL-tjenesten

Allminnelige bestemmelser

Alle medlemmer av NRRL kan benytte QSL-tjenesten. Denne omfatter videresending av QSL-kort, mottatt fra medlemmene, til norske og utenlandske radioamatører, samt sortering og distribusjon av kort mottatt fra utlandet. Porto for sendingene til utlandet betales av NRRL, mens sendingene innenlands til gruppene eller de enkelte medlemmer må betales av mottaker.

Kortene sendes i alminnelighet gjennom våre grupper rundt om i landet. Dersom en radioamatør bor langt fra en gruppe, vanligvis mer enn 40 km, kan hun/han sende sine kort direkte til NRRL og få innkomne kort tilsendt direkte. Til dekning av portoen for en rimelig tid fremover settes et beløp inn på NRRLs konto 2801 54 68132. Innbetalingen merkes med “QSL-porto”

Et NRRL-medlem kan få kortene sine formidlet via en gruppe, selv om vedkommende ikke er medlem av denne. Gruppen har da rett til å kreve en avgift til dekning av porto og merarbeid for behandling av kortene.

Utgående kort

Utgående kort skal leveres til gruppens QSL-manager som sorterer og samler gruppemedlemmenes kort i en bunke for hvert land. Kort skal ikke sendes direkte til NRRL fra gruppemedlemmer. Kortene skal sorteres på følgende måte:

 • Kort til utlandet legges alfabetisk etter prefiks (AP, BV, CE osv.). Alle kort til samme land legges i en bunke. Dette gjelder også de land som benytter forskjellige prefiks, f.eks. JA/7J osv. Hvert land/prefiks/bunke skilles fra de andre med en strikk eller lignende (NB! Ikke bruk gule klistrelapper)
 • Kort til USA (K, W, A, N) sorteres distriktsvis med en bunke til hvert distrikt, altså etter tall. USA distrikt 4 sorteres nå i 1 bunke, uavhengig av om det er 1 eller 2 bokstaver i prefikset. KP2, KP4, KH6 OG KL7 skal sorteres for seg
 • Kort til Canada legges også sammen, uansett distrikt
 • Kort til Storbritannia (M, G, GB, GD, GU, 2M osv.) legges sammen
 • Kort til Tyskland (DA-DP og Y2-Y9) legges sammen
 • Kort til Portugal (CT1-CT3) legges sammen
 • Kort til Japan sorteres i en bunke uansett prefiks og distrikt
 • Kort til Australia legges også sammen, uansett distrikt
 • Kort til LA/LB/LC/LJ/JX/JW /LN behøver du heller ikke å sortere, men kan legges i en bunke
 • Kort til Litauen (LY), Estland (ES) og Latvia (YL) sorteres i egne bunker

Kort til stater i tidligere USSR sorteres som følger i egne bunker:

 • Russland (RA-RZ og UA-UI)
 • Ukraina (EM-EO og URUZ)
 • Moldova (ER)
 • Belarus (EU-EW)
 • Tajikistan (EY)
 • Turkmenistan (EZ)
 • Uzbekistan (UJ-UM)
 • Kazakstan (UN-UQ)
 • Georgia 4L
 • UA2 må også sorteres i egen bunke

Det er flere land vi ikke kan sende kort til fordi det ikke finnes offisielle IARU-byråer der, se egen liste. Kort til disse landene må sendes direkte fra medlemmene og ikke via NRRL

Kort til tidligere Jugoslavia sorteres som følger i egne bunker:

 • Jugoslavia (YT-YU, YZ, 4N-4O)
 • Kroatia (9A)
 • Slovenia (S5)
 • Bosnia-Herzegovina (T9)
 • Makedonia (Z3)

Hvis det er kort du vil ha sendt via andre enn QSL-manageren i vedkommende land, må det gå tydelig frem av kortet hvor det skal sendes. Skriv “VIA XXX” umiddelbart etter kallesignalet til den radioamatør som skal ha kortet. For eksempel “To Radio YS1RFE via K7UKH” skal kortet skal legges i bunken til USA distrikt 7. “To Radio PX1AX via DJ9IP” skal kortet legges i bunken til Tyskland. Kort til radioamatører som har vært aktive utenlands, skal sendes til radioamatørens hjemland. For eksempel “W3/LA1XXX”. Kortet sendes til LA og ikke til W3. “LA/G1XX” skal sendes til G og ikke til LA.

Hvis det er få kort til enkelte prefiks, legges disse alfabetisk etter prefiks i en bunke. Bunken merkes “Flere land”. Også kort som sendes inn direkte til NRRLs QSL-manager skal være sortert i overensstemmelse med disse retningslinjene. Usorterte kort vil bli returnert for gruppens/medlemmets regning. Innkomne kort sendes gruppene 1 gang pr. måned unntatt i juli. For enkeltamatører vil det være naturlig å vente til kortmengden er ca. 50 gr. (15-20 kort).


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.